detroit_schools_excel_in_national_competitions

כותרת:


בתי עיתון אקסל אצל דטרויט בתחרויות ארציות


ספירת מילים:


594

סיכום:


מושלם שולזה, המייצג רק את בתי המעצב בדטרויט, הרוויח ב-2 פרסים, השנה פרטים לאתר על ידי אמריקה. בדירה מעצב השיער היסודי שימשו 10 קבוצות מאורגנות שהתחרו בתחרות ליגות המשחקים ברשת האקדמיים על ידי אמריקה. פרסים קבוצתיים ואישיים הוענקו בעבור ביצועים. הקבוצות זכו בפרסי ישראל בתחרות הליגה בידי מישיגן למשחקים אקדמיים שערכו בגרנד ראפידס ובתחרות המשחקים ברשת האקדמיים ליגות אמריקה שהתקיימה באטונטון, ג’ורג’יה.

מילות מפתח:


דטרויט בתי ספר
הפקת המאמר:


בתי ספר לדטרויט זוכים בפרסים בתחרות ליגות המשחקים האקדמיים בקרב אמריקהמקומות מגורים הצבע היסודי שולזה, המייצג רק את בתי הספר בדטרויט, הרוויח בכמה פרסים, בתחרות השנה ליגות המשחקים אונליין האקדמיים אצל אמריקה. עכשיו קרא הצבע היסודי היוו חמש כיתות שהתחרו בתחרות ליגות המשחקים ברשת האקדמיים על ידי אמריקה. אלו פרסים קבוצתיים גם פרסים וילוץ הוענקו בשביל ביצועים. הקבוצות זכו בפרסי מדינת ישראל בתחרות הליגה של מישיגן למשחקים אקדמיים שביצעו בגרנד ראפידס ובתחרות המשחקים אונליין האקדמיים ליגות אמריקה שהתקיימה באטונטון, ג’ורג’יה. שלושה כיתות קיבלו פרסים טיב מדינת ישראל, עובד אינן יאומן, צוות הן לא צפוי ונפלאות אחראי צוות עובדים אישיות. חברי מנהל צוות שהיא לא צפויים שימשו קיארה צ’טמן, טיירה הולנד, טוריה הולנד, אחמד פטרסון וצ’אבס ווסלי. אישי הקבוצה שלא יאומן היוו DLante Boyce, Dantez Boykin, Anesha Hamlin, Royal Maxwell ו- BheAnna Thomas. קפטן הקבוצה על ידי בעל מקצוע נפלאות קטנים ניצור קמבריה צ’טמן.צוות מנקים שלא אמור ל הוא אלופי הארץ במשחק ההוכחה Wff n, האיזור הראשון בחטיבה היסודית במשחק On-Words, הרצפה אחר בחטיבה היסודית במשחק On-Sets ואיזכור מכובד בתעמולה. בעל מקצוע לא יאומן נהנה באתר נוסף בחטיבה היסודית למשחק און-וורדס וקבוצת פלאים לא גבוהים הרוויח באתר תמלול חדשות . עובד שלא צפוי המשיך להתמודד ולזכות בכמה פרסים בתחרות ליגות המשחקים ברשת האקדמיים אצל אמריקה. הם זכו בפרסי משפחה בהמשך: אזור נלווה במשחק און סטים ומשחק הוכחה, מקום שלישי בתעמולה ובמתמטיקה מכילה, ומקום נספח בצוות הסופי הטוב ביותר בחטיבה היסודית. האנשים שמאכלסים את צוות אנשי ניקיון בלתי צפויים לקבוצה קיבלו גם מספר פרסים וילוץ. במשחק Wff n Proof הזוכה היחיד בסקטור ההתחלתי התבצע טיירה הולנד והמקום האישי בסקטור השלישי נסגר צ’אבס ווסלי. בתי המעצב בדטרויט מציעים ידוע שעד כמה הם מיוצגים.
ליגות המשחקים האקדמיים בקרב אמריקהליגות המשחקים האקדמיים בקרב אמריקה מהווה רעיון ללא כוונת רווח כספי שהוקם בין השנים 1991 במטרה לעודד ולבצע תחרות משחקים אקדמיים טיב המקומית והארצית. כיום מושם פרקים ממלכתיים בפלורידה, ג’ורג’יה, לואיזיאנה, מישיגן, צפון קרוליינה, תמלול הקלטות . בתי עיתון בדטרויט מהווה חבר פעיל הנן בארגונים הממלכתיים ואלה בארגונים לאומיים. המשחקים האקדמיים מיועדים לעצב מצבים בם התלמידים אמור לבלות לעצב הגיע אודות זה הזמן בתחומי המתמטיקה, אומנויות השפה ולימודי בית העסק. רמות המשחקים אונליין מכילים בתוכם משחקים משוואות און סטים, ו- LinguiSHTIK חושקים ערכה בתוכה קוביות מגולגלות ומשוחקות על אודות לוח ומשחקים נשיאים, פעילויות עולמיים ותעמולה כוללים תלמידים לספק תשובה אודות שאלות שקרא קורא משמעותי.המרכז הטכני לקריירה על ידי קרוקט מתחרה בכנס הסטודנטים באמריקה אצל מדינת מישיגןעשרים ואחד סטודנטים מבתי מעצב השיער בדטרויט השתתפו והתמודדו בכנס הסטודנטים אצל אמריקה במישיגן למקצועות הבריאות שהתקיים בטרברס סיטי. התלמידים ייצגו אחר בתי הצבע בקרב דטרויט בתחרות הכוללת משחקים תחרותיים ייחודיים הקשורים לבריאות שיש להן תלמידים מקבוצות אחרות של מדינת מישיגן. מקצועות מצבם בוגרים אצל אמריקה היא עיצוב מסיימי הקורס ארצי שאושר באמצעות העסק החינוך האמריקני ואגף החינוך הטכנולוגי למדעי הבריאות אצל ACTE. HOSA מוכרת תוכנית מזינה בקרב טכנולוגיה מנהיגות, מוטיבציה והכרה אם בלעדי לתלמידי האוניברסיטאות משניים, על-תיכוניים, בוגרים ומכללות שנרשמו לתכניות HSTE. הפרסים שזכו בתלמידי בתי הצבע בדטרויט כוללים: טלליה קנדי ​​בקטגוריה II אירועי כישורים בריאות; פריסילה היל, דבונטה גלאס, דינגאלו ג’ונס, ליסה ג’נקינס, שלי שפרד, קנדייס ג’ונסון וקמשה סמית ‘ תמלול והקלדה . בתי הספר בקרב דטרויט התגלו כחזקים בעיקר בכנס הסטודנטים בקרב עיסוקי הבריאות בידי מדינת מישיגן.
Related Posts