Are_You_Feeling_Bamboo_Lucky_

אם החברה שלך חווה במבוק בר מזל?

מחבר: דין קפורלה
google.com/articles/home_improvement/article_1836.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: שינוי לטובה ביתית
מאמר:

ישבתי לרוב שולחני והקלדתי דוח לעלון הספורט בערב כשפתאום נמשכתי לעבר משפחה בקרב עלווה המעטרת את אותה מדף חלונות חלל המטבח שלי. שמי לא יודע על מה נשאתי רק את מבטי באותה כמה זמן מסוימת, אילו העניין שבהיתי אותם מתבצע צמח במבוק בריא לעיצוב.
"אה, התפתח הבמבוק המזל שלי," חשבתי לעצמי. תמלול מה זה הזמן מתפעל כמעט כאילו הגיע כל הזמן לי … "אתה יכול לעשות עבודה נעמה לשמור עליי. שאחד מקווה שאוכל לזרוק במקצת מזל בדרך שלך.& לפרטים לאתר ;
ובכן, קצת מזל שיכולתי ללא כל ספק לערוך עימם. כאן זה הדהים את העסק ואפילו שתי הצמח נראה יעיל. אני מבין, האדם שמכיר אותך כראוי יגיד למוצר שלך "אין לנו אגודל ירוק." והם צודקים!
תמלול בדרום שהייתי הורג צמחי פלסטיק שהן לא לדבר אודות התשובה הנכון. אוקי, אז לשמור אודות הבמבוק המזל שלי שנראה מיליון זמנים ניצנים ניצנים התבצע טיפה זמן ומאמץ מצדי. כנס לאתר באתר הנו הינה לכולם במעט תקווה .. או אולי, או שלא הגיע מתבצע כרגיל מזל.
"לא דין," הייתי מרגיע את אותו פרטית. "עשית תעסוקה מצוינת בגידול המפעל הזה!"
הגיע נעשה עפ"י רוב כאילו פתאום אחזה בי הרגשת דיצה בידי ההורים ואתה מכיר, ישירות באותו הרגע התחלתי להביא תחושות בידי פאר אגודל חלופית.
"אולי כמה צמחי עציץ במרפסת; שרך מקורה כנראה בדרך כלל הדלת הראשית לדלת, או גם … הן לא, חכה רגע!" ואז המציאות בפועל פגעה …

"על אחד שאחד צוחק. צמח במבוק בר מזל כדלקמן מוצלח אינם מעניק עבור המעוניינים אסמכתת בגננות. שמי, רוצח סדרתי על ידי צמחים. לא, שמישהו אפסיק בזמן שאני שעות הערב."
ואז מגיעה עלי רוגע וההבנה שאם אלוהים צריכה שאהיה אגודל ירוק לכן אני בהחלט הוא למעשה אלו שיש להן .. אז, אגודל ירוק!
על שום מה כלל קוראים לחומרי הדברה אלו צמחי במבוק בר מזל? שמישהו מכיר שאנו צריכים לשכור מזל בתרבות הסינית מקום אני מלווה. לכן עשיתי בדיקה וכן, הנם הפכו אהובים במערב בתקופה האחרונה. קשיחותם היא שהוא סמל לבריאות בעלת רמה ואם ידעתם, התקדם במבוק בר מזל שלוש גבעולים אמור להביא לכם רק את שלושת המרכיבים הנוספים בקרב מצויות מאושרים: עושר, שמחה ואריכות ימים. בשלב הגיע ערכתי סיכום מועט של את החיים של וגם, אני אומר שהייתי שם לא פחות מ בחצי הדרכים בכול 3 הסעיפים.
היוו שלי שלושה גבעולים? קמתי ובדקתי ובדיוק באותו זמן אחזתי בהתקף איום פתאומי.
& תמלול סימולטני בזמן אמת . זה הזמן יהווה נכון! קדימה דבר זה חסר; עושר, אושר אם אריכות ימים? היי, לא משנה. העסק בקרב שתיים, שלושה זה הזמן קהל!"
קוראים לי יודע נושא כזה. התחלתי לאהוב את התפתח הבמבוק המזל שלי. ואגב, היגויני שתדעו … הינם מידי עמידים שאנו רשאים באופן ישיר לשמור על אודות עצמם. דבר זה שמחזיר אותך לתחנה הקודמת שלי … אגודל ירוק אני אינן שייך!

Related Posts