An_Introduction_To_Barcode_Equipment

כותרת:
מבוא לציוד ברקוד

ספירת מילים:
499


סיכום:
רשת ברקודים תמימה תורכב מתוכנות, סורקים, מדפסת או שמא תווית ותוויות להעברה תרמו או גם הדפסה ישירה תרמו. מצמידים וגם מסופים ניידים לרכישת דברים אישיים בנות סורק או גם קורא מובנה, גלריה ומקלדת. תשובה קופה (נקודת מכירה) ידרוש סורקי ברקוד בלייזר בעלויות תפוקה לא מעטה והפעלה אוטומטית לסריקת ברקוד שאין להם ידיים.

תוכנת ברקוד

ברקודים נוצרים בעזרת אפליקציות ותוכנות ספציפית ….


מילות מפתח:
ברקוד, רשויות, אפליקציות ותוכנות, מחשב נייח, סורק, מדפסת


גוף המאמר:
רשת ברקודים מלאה תורכב מתוכנות, סורקים, מדפסת או אולי תווית ותוויות להעברה תרמו אם להדפסה ישירה תרמו. מעניינים והן מסופים ניידים לרכישת דגשים פרטיים בעלות סורק עד קורא מובנה, גלריה ומקלדת. באתר הזה קופה (נקודת מכירה) ידרוש סורקי ברקוד בלייזר בעלות תפוקה רחבה והפעלה אוטומטית לסריקת ברקוד ש ידיים.

תוכנת ברקוד

ברקודים נוצרים דרך תוכנות ואפליקציות מיוחדת. בעוד שתוכנת ברקודים עבור Microsoft Windows קיימת, המיוחדים עד מאוד להכנת ברקודים הנם מחשבי Apple Macintosh. מחשבי מקינטוש עדיפים בגלל מעמדם החזק בפלח תחום DTP, prepress וגרפיקה. תוכנת לפרטים כנס , תחשב מחיריהן של ניתוח באופן באופן אוטומאטי ותספק עשיר אפשרויות קולקציה במחיר שמירה עקבית בפורמטי התמונות המפורסמים מאד (כמו PNG, TIFF או לחילופין JPG) הכולל עבור Post Script או אולי EPS.


אלטרנטיבה פשוטה למחוללי ברקוד ייעודיים נקראים גופני ברקוד. למרות זאת, המומחיות שברקוד שנוצר בעלות גופן כזה בדרך כלל אינן תואם לתקנים היפים.

בהתאם ליישום יהיה בידכם להגיד לשימוש בתוכנות הדפסת תוויות ייעודיות המופעלות באמצעות ברקוד. למשל, יהיה אפשרי להכניס בתוכנה כזו להדפסת ברקודים רציפים (למספרים סידוריים) או גם להדפסת לוגו אם תמונות תוצר במקביל ל הברקוד דה פקטו.

סורק ברקוד

סורקי ברקוד, המכונים ואלו קוראי ברקוד נמצאים בצורות שונות: הסוג הנפוץ מאד הוא סורקי לייזר. תמלול שיחות קרן לייזר נעה סורקת את אותן הקוד שמביא לקריאה מתוכננת ונטולת שגיאות. זה האתר חלופית לא מיוחדת לסורקי לייזר הם סורקי CCD המחברים שורה אצל דיודות פולטות חשמל וגלאי צילום. הסוג המוקדם ביותר אצל קורא ברקודים וש נתפס שרביטי ברקוד, נודע והן כשרביט קסמים. לעיל נעזרים דיודת פולטת מאור יחידה (LED) וגלאי צילום בודד מתוך מטרה למצוא רק את התבנית האופיינית לשחור-לבן על ידי ברקוד. לעומת שסורקי ברקוד בלייזר ו- CCD סורקים ברקוד בכללותו, קיים להכנס את כל שרביט הברקוד המתארת את פני הקוד על מנת לקרוא את הפעילות.

תמלול משפט נתניהו ברקוד


מדפסות ברקוד באות לשימוש להדפסת הברקוד על אודות תוויות הדבקה עצמית. כעת במרבית מדפסות תווי הברקוד מונחות במצב תרמו לייב או גם בסיטוציה של העברה תרמו. תמלול זול העיקרון הישיר התרמו ראש ההדפסה מחיל לחמם אודות תוספות נבחרים של התווית ש נעשים לכהים. זהו את הדירה עיקרון שבו משתמשים במכשירי פקס שעבר זמנם שנתיים. תוויות ממש של תרמו רגישות בשל שלא קיימת לרשום אשר בהן במידה הן זקוקו להימשך שנתיים מכמה זמן או גם חודשים. יישומים אופייניים הינם תוויות כתובות שנדרשות להימשך אלא ימים.

עם מדפסות העברה של תרמו סרטון וידאו רגיש לחום (סרט העברה תרמו) יושב של ראש ההדפסה לשם התווית. ככל שמופעל לחמם אודות התכנון, מספיק מלמד (ומכאן השם) מהסרט לתווית. תוויות שהודפסו שיש להן העברה תרמו עמידות בצורה משמעותית. עכשיו זה זאת, למעט התווית למעשה סרט התהליך היא חומר מתכלה נוסף שיעלה את אותם ומחירה של ההדפסה.
Related Posts