Aerated_Compost_Tea__The_New_Organic_Fertilizer

תה קומפוסט מאוורר, הדשן האורגני האפשרי


מחבר: ג’יימס אליסון
google.com/articles/home_improvement/article_624.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:12
קטגוריה: שינוי לטובה ביתית
מאמר:


גננים אורגניים כולם מעדיפים שקומפוסט הינה שכבות נפלא. אמנם מעכשיו, מותקן פרויקט מעולה מעט יותר וזאת תה קומפוסט סודה. באופן החברה שלך המתחיל לעסוק בתחום אלו שיש להן קומפוסט אדיב יהווה לך סם צדדי בכול צרכי מוסתר שלכם. תה קומפוסט מסייע במניעת חיידקים שונים עלווה ובמקביל להגדיל את אותן חומרי האוכל לצמח ולהשבית רק את הרעלים היכולים להביא לפגיעה בצמחים. זה הזמן ישפר את אותן חוש האופנה / חוש האופנה של הירקות של החברה שלכם. לכן מפני מה הן לא לגלם את אותה התה זה בטח באמצעות קנייתו או אולי בישולו לבדכם. לא תאמינו לתוצאות!

עוד אופציות במהלכן בקטריות גבוהים עובדים:

עזור להתחרות הכול על התכשירים המזינים

לסעוד הכול על החמימות הרעות

עזור ליצור אנטיביוטיקה לשימוש נגד הווארמיט.


הינם ממריצים את אותם הווארמיטים הרעים החוצה.

בתה קומפוסט שנרקח היטב קיים מבחר גדול של מיקרואורגניזמים אשר יועילו לצמיחתם ולבריאותם של הצמחים משפחתכם, כגון וגם לאדמה בבטנך הם מתגוררים. תה קומפוסט יכול להיחשב ליוגורט לאדמה. המיקרואורגניזמים החיים שם טובים ורעים כאחד. הדבר שהתה המאושר יבצע הוא לוודא שהחבר’ה יקרים מנצחים בידי החליטה לחוקק חיידקים שונים חשובים, פטריות, פרוטוזואה ונמטודות כדאיות.

מחלות שגורמים נזק יש מההבטים מקסימאלית במקרקעין ואין לה זרימת אוויר איכותית. חיידקים שונים אקדמאיים מצויות באופן מקסימאלית וישגשגו במקרקעין שמאווררת כראוי שיש להן חמצן. פה נכנס תה קומפוסט מעולה אוורירי, שעשה את כל ההתרחשות הנכונה. כשיש לך קומפוסט מחומצן היטב, אתה נפטר אוטומטית מ -3 / 4 מהווארמיטים הרעים. ובנוסף על ידי שימוש בקוטלי חרקי מזון שמסבים נזק או אולי דשנים כימיים אנחנו מצמצמים אחר חמש המיקרואורגניזמים המועילים בקרקע.

צמחים מדפיסים בעצמם את החשמל המופק והאוכל ומחציתם עוברים דרך לשורשים וחלקם באים לאדמה שמסביב ונחש אלו מקבל את זה? אפשרי, החבר’ה גבוהים, ואז זה הזמן נעשה למעגל מעשי.

הפריטים הבאים לקוחים מגלישה ברשת ומראים שתה קומפוסט הופך לכוח בגינון.

דו"ח עוצמה המשימה לקומפוסט לתהודה אורגנית לאומית 6, באפריל 2004 מבוא ב- 2003 כינתה מועצת התקנים האורגניים הלאומית אחראי צוות עובדים מטלה לתה קומפוסט לבדיקת המתאימים המדעיים הרלוונטיים ולדיווח על אודות המלצותיהם לגבי מהי ניצול של סביר בתה קומפוסט? עוצמת המשימה הורכב משלושה כאלו בעלות ידע ומיומנות בנוהלי חקלאות אורגנית, הסמכה אורגנית, חוקי פתוגן בידי EPA, קומפוסט, ייצור וניתוח תה קומפוסט, פתולוגיה על ידי צמחים, וודאות מזון ומיקרוביולוגיה סביבתית.

במועד תמלול הקלטות מחיר , המועמדים הכירו בעקביות בהתעניינות הגוברת על ידי מגדלים אורגניים ומוסמכים מוסמכים להשתמש בתה קומפוסט, ובצורך בפיתוח אביזרים יעילים המבוססים על אודות ביולוגיה לניהול פוריות הצמחים, מזיקים ומחלות.

פקטור עיקרית לייצור תה קומפוסט היא בעצם המרת ביומסה מיקרוביאלית, חומרים אורגניים חלקיקים עדינים ורכיבים כימיים מסיסים על ידי קומפוסט לצרף מימי שכדאי למרוח אודות משטחי הצמח וקרקעות בדרכים שלא אפשריות או לחילופין אפשריות באופן חומרית בנות קומפוסט מוצק.
Related Posts