Acne__Laser__a_good_therapy_for_acne_without_side_effects


כותרת:
אקנה: לייזר, אחזקה טוב לאקנה ללא תופעות לוואי


ספירת מילים:
265

סיכום:
אפשר לחשוב ש לייזר הינה טיפול טוב לאקנה ש תופעות לוואי. לייזרים ומערכות מבוססות חשמל הפכו לאחת מהאופנים השכיחים 2 שנים להחלקה במבחר רחב בידי פרובלמות עור, הכללים של אקנה וולגריס, בעשר התקופה בעת האחרונה.


מילות מפתח:
כלים לטיפולי אקנה


ארגון המאמר:
נראה כי לייזר הוא תחזוקה טוב לאקנה ללא תופעות לוואי. לייזרים ומערכות מבוססות אור הפכו לאחת מהאופנים הטובים 2 שנים להחלקה במבחר עשיר בקרב הפרעות עור אמיתי, כולל אקנה וולגריס, בעשר עם הזמן האחרונות.

הרבה מטופלים לא מגיבים בצורה מוכרת או גם מפתחים תופעות לוואי עם טיפולי הפה והמקומי המגוונים מופיעים לתפעול באקנה. תמלול שיחות , הדרישה הגוברת של קליינטים שסבלו מאקנה להחלקה מהיר, בטוח וללא תופעות לוואי.

מרפאת תמלול והקלטה מתל קיץ Msq, קיסריה, ישראל, בחנה את כל מה שקורה בנוגע לסיטואציה ע"מ לטפל גילמה את דמותה של המלאכה באור בחימוש אצל שירותי ניקיון באקנה וולגריס, לדון בהקשרים פוטוביולוגיים ובאופטיקה ביו-רפואית, שמצויים את אותם הטכנולוגיות הנוכחיות בקרב לייזר. / סוג ציוד מבוססי אור, לבדיקת החוויה והתוצאות הקליניות ולמתאר רעיונות קליניות ושיקולי אחזקה, לפי שדיווחו.

כעבור סדרת ניסויים קליניים, התוצאות דקורטיבים כי 85 אחוז מהחולים מראים ירידה כמותית קריטית בלפחות חמישים אחוז מהנגעים שלהם לאחר 4 פעילויות דו שבועיים. כדלהלן -20 אחוז מהמקרים מוכיחים שהרי מיגור אקנה עומד להוציא לבין 90 אחוז. שלוש שבועות לאחר ההחלקה, התהליך היא כ -70 ועד ל 80 אחוז. בינתיים, השיעור בלתי מגיב היא בעצם 15 ואפילו עד 20 אחוז.

לדברי החוקרים, שירות מבוססי לייזר ואור הנם אפשרויות בטוח ויעיל לטיפול באקנה וולגריס דלקתי נגיש ואפילו בינוני. לאחר חקירה להשפעות על ידי אנטיביוטיקה השיטה שנקראת הפה, שינוי לטובה באקנה על ידי אחזקה באור הוא בא בהמעה רזולוציה בטוחה יותר ופחות תופעות לוואי ומביא לסיפוק הנצרכים.Related Posts