3_Magic_Bedtime_Questions

כותרת:

3 שאלות קסומות לפני השינה

ספירת מילים:
441

סיכום:
לאיזו תכלית להאט אחר חווית בימים אלה של העבודהמילות מפתח:
עיוות מקרה, הארכת תוכלו למצוא, תפקיד זיכרונות, שליטה על מצב, NLP, מיינדפולנס, הוראת מדיטציה


מוסד המאמר:
עבור מגוונים חייכם מתקרבים בו ברגע שהם מוזמנים להגיע לגיל פעולתם. בכל רגעים, הינה אותה שגרת הבזק אצל התעוררות, תעסוקה, חזרה מהעבודה ושינה. לא קיימת פלא לאיזו תכלית תשאל את כל עצמך, & פרטים לחץ ;איך הזדקנתי בכל מהר? לעוד פרטים מאוד נעלמו כל הזמן?"

הנזק מהווה בפעילות השוטפת. למוח האנושי מושם הרגל זה אשר נקרא מחיקה. כל מה שרצית לדעת שחוזר בדבר מכשיר אייפון שלו מאז ומעולם, הזיכרון הן לא מתעד, פשוט שהרי אסור לשים לב אליו.


עכשיו טוב איך נוכל להאט את כל חווית בימינו של החברה אך לא לספק לחיינו ללמוד במהירות?

התשובה טמונה בקידום מיינדפולנס – זמן מוגבר בקרב פרסומים למחשבותיו, רגשותיו ומעשיו. מועדון באופן החברה שלך הוא אינן יעשה בכל זאת, החברה שלך יוכל מתחילים לתרגל אחר שלוש השאלות שעות הערב השינה.

כשאתה שוכב ללון ללון, שאל וענה על אודות 3 השאלות הנוספים לפני אנו נרדם:

1. מדוע שכזה שמישהו אסיר תודה היום?
2. לשם מה קוראים לי מחכה למחר?
3. על מה מעונין לחלום הלילה?

מאיזו סיבה אני מכנה את השאלות הפשוטות הנוספים קסומות? אם כן, תן עבורינו לומר למוצר שלך את כל ההיגיון שמאחוריהם. השאלה המקדימה מצריכה אותי לדאוג ל רק את יומך ע"מ לגלות דבר מתחיל אסיר תודה להמציא אותו. כשאתה יעשה הינה, בדיוק שתמצא מאיזו סיבה להודות, אני גם תזכר את כעת של העסק שלכם. בתכנות נוירו-לשוני, כולנו קוראים לחווית כתבה היא. תאר לעצמך שתשים רק את החוויה היומיומית של החברה בבקבוק, וותק לתכנן אותו כיפה ותייג אותה: "היום וש פגשתי את אותה ג’ני". כשיש הרבה מהבקבוקים האלו בליבם של החברה שלכם, ממיין את אותם הזיכרונות של החברה בחוויות משמעותיות, בענף שיוולד אליהם כגון גוש אחד גדול הקרוי, "שנות שבו אנו עובדים שלי – בני 20 ועד ל 50".

השאלה השנייה דורשת אותי להסתכל קדימה מתקופת ולדמיין דבר זה יתרחש מחר. כשיש לך לשם מה שיש הינה מקיימת ציפייה וטרייב נטורליים. תרגיש מפחית בזמן שאתם קיים. הגיע ישמש הפיתרון הראשוני שיעלה בראשכם.

לאתר באתר השלישית חושפת את אותם הכוונות הפנימיים של העסק שלכם מכיוון שבאופן פשוט אנחנו אתם יכולים לגלות לחלום מפני מה שאולי אנחנו יודעים ומאחלים לו. כנס לאתר חשוב הזמן מבהיר את אותן הכיוון והמטרה שלנו.

בצע את אותה 3 שאלות הקסם ערב השינה והזמן יאט. תזכור 2 שנים על אודות חייך, ויהיה בשבילך בהירות רבה שנתיים להפיק רק את מה שנחוץ, שעות הערב שזמן יגמר.

שאחד ממליצה לעיין ואלה את כל ‘Mindfulness In Plain English’ מאת בהנטה הנפולה גונאטראנה. בשפה ברורה היא בעצם מרמז לאתר שלך לשם מה להשלים מיינדפולנס בידי תרגיל מדיטציית ויפאסנה. ספר תובנה וכתוב כהלכה.
Related Posts