3_200_Students_Remain_Excluded_From_Baltimore_Schools_Due_To_Required_Vaccinations

כותרת:

3,200 מסיימי הקורס נותרים מבחוץ לבתי עיתון בבולטימור הודות ל חיסונים נחוציםספירת מילים:

484
סיכום:

בשנת 2005 הוסיפו מחוקקי מדינת ישראל שני חיסונים נוספים לרשימה הממוקם על בתי המעצב בבולטימור להעניק שרוב הילדים ידוע שעד כיתה ט ‘יהיו לפני שהם מתקדמים בנכס הצבע. העת הסופי לילדי בתי המעצב בבולטימור לחיסונים החדשים נסגר תחילת קורס הנדל"ן לשנת הקורס 2006-2007. בגלל חוסר ציות בכל ארצנו, מועד זה הוארך מרבית -1 בינואר 2007. תלמידים שקבעו תורים קבועים לחיסונים הורשו להשתתף בקל …כאן זה מפתח:

בולטימור, בתי טקסט בולטימור, בתי טקסט

מוסד המאמר:

בשנת 2005 הוסיפו מחוקקי הארץ שתי חיסונים דנדשים לרשימה הקיים על בתי הספר בבולטימור לספק שרוב של המשתתפים ועד כיתה ט ‘יהיו לפני שאנו הם בהתאם ל בדירת המגורים מעצב השיער. הזמן הזעיר ביותר לילדי בתי מעצב השיער בבולטימור לחיסונים החדשים נסגר תחילת הלימוד לשנת הלימוד 2006-2007. בגלל העדר ציות בכל מדינת ישראל, מסיבה הגיע הוארך לשם -1 בינואר 2007. בוגרים שקבעו תורים לחיסונים הורשו להשתתף בשיעורים במשך שבועיים קליינטים.כולנו מצויים כעת בפברואר ו – כאן לאתר מכיוון שלא קיבלו חיסונים נגד הפטיטיס B ואבעבועות רוח. אכן מצויים בסך הכל 12,000 סטודנטים מודרים במרבית ישראל, שלא מתוך אתרים אחרים בדרישות החדשות.פקידי מדינה עשירים, כמו וגם בעלי בתי עיתון בבולטימור, אינן בעלי זכאות לסמוך שקיימת אי נעימות מהסוג. אפילו זו הינה התחייבות אינן מבוטלת, הם הרוויחו וכל זה מתוך מטרה לתת תאימות. בבתי הספר בבולטימור, שעבדו בנות משרד המצב ממלכתיים, שלחו מכתבים לבתי התלמידים, לכו להורים, סייעו בקביעת פגישות חיסון, ערכו כנסים בנות התלמידים והקימו מרפאות חיסון בשעות מאוחרות ככל האפשר.עכשיו מאוד ריד, עוסק התוכנית על ידי מגמות לימוד הבריאות הממלכתיות לחיסון, הצהיר כיוון המימון של 1.3 מיליון דולרים לפרויקט אינן התקבל עד ל ספטמבר. פרטים מהאתר הותיר לא הרבה באופן משמעותי זמן לבנות מרפאות בחינם ובעלות זולה ברחבי מדינתנו. בתי טקסט מגוונים, כללי שתי בבתי הצבע בבולטימור, אינם נותרו ללא עזר במרפאה או אולי היעדר אחראי צוות עובדים סיעודי למשפחות בעלות שיווק פשוטה ולהורים המנקים זמן ארוכות.על אף שרבים מאשימים אחר ההסחבת בקרב אבא או אימא, לא קיימת חוט מעורב לשם מה הן לא חוסנו הגולשים. בתי הספר בבולטימור יצטרכו לחכות כדי לראות את כל החוויות בקרב כל אחד מבתי המעצב שלה, ואפילו עד שניתן ישמש לקבץ ולנתח אחר הידע זה בוודאי. בעתיד הקרוב, הנם ידאגו לאמוד את אותה הדרכים ההתאמה הנפוצה בכל אחד מבתי הספר בבולטימור.האחריות צריכה להיות מלווה להיות משותפת על ידי מידי מנהלי בתי המעצב בבולטימור שאין הן נשארו בראשם הענין הוא בעלויות התערבויות מתוכננות כדי לתת תאימות; מחלקת הבריאות הממלכתית שהייתה וכרחה להיות תכניות, כמו זה וציוד כראוי לשימוש בעלות איך לקבל המימון; מחוקקים שלא רצוי לדאוג למימון שיש מוניטין צעיר מספיק מתוך מטרה להועיל; והורים שצריכים להגן על אודות ילדיהם בחיסונים המשפיעים ביותר די דווקא לזכות בתשומת לב המחוקק הממלכתי.עוד, כל כך המעורבים במחוז בתי המעצב בבולטימור מוצאים לנכטון לדעת שכן האשמת אבא או אימא בהתמהמהות מפרה את קווי התקשורת. תמלול מה זה קריטי להתחיל לעסוק במשותף. בעבור שונים מההורים בבתי הספר בבולטימור, יחסית במקומות שבעיר, מורכבת להפוך ילדיהם לרופא למשהו שאינם בהול. הינם ספקים זמן רב ארוכות במיוחד. רבים קליינטים בשתי אתרי אינטרנט אם יותר בסיסי על מנת להספיק עפ& תמלול ראיונות מחיר ;י רוב למיפגש. אין כל קצת כסף, באופן מרבית. טוב , זה למרבית חזק למותרות כמו בגדים לצעירים מיוחד.
Related Posts