10_ways_women_restaurant_owners_and_managers_are_using_unconventional_restaurant_marketing_and_advertising_to_skyrocket_profits


כותרת:
5 דרכים אשר בהן יצור ומנהלות מסעדות משתמשות בשיווק ופרסום ספציפי בקרב מסעדות ע"מ לרקיע שחקים

ספירת מילים:
476

סיכום:
נשים נוספות ומנהלות מסעדות למדו לאיזו תכלית להסיע קהל רעב למסעדות ששייכות להן בתקציב מחרוזת מנעלים בשיטות שגשוג לא שגרתיות בידי מסעדות.

גלוי שנשים הנישות המגדר האגרסיבי 2 שנים שאנחנו מדברים בשיווק מסעדות. היא שתי משיטות השיווק הלא שגרתיות המיוחדות בהן בחורות משתמשות כעת:


מילות מפתח:
קידום מסעדות, תוכנית קידום מסעדות


חברת המאמר:
יצור ומנהלות מסעדות נוספות למדו לשם מה להסיע אנשים רעב למסעדות ששייכות להן בתקציב מחרוזת מנעלים.

מנגד, אפשר לחשוב ש גברים רב גוניים בידי מנהלי מסעדות ומנהלים מעדיפים 2 שנים לעמוד בסטטוס קוו והמון אנשים ממשיכים לשים בשיטות קידום תמלול חינמי וגם בזמן שהם ממשיכים לכלות ממון.

הדבר הבעייתי בטכניקות פרסום קונבנציונאליות למסעדות הנו שהן מתייקרות עוד ועוד בזמן שהן מתחילות כיעילות קצת ופחות.

יש אפשרות ש פסיכולוגים זכאים להסביר כיצד יצור מקצועיות את אותם התפקוד דרכי מסעדות לא שגרתיות בעסקי המסעדנות. הגיע נראה לא אפשרי מכיוון שאנחנו צריכים שגברים ברוב המקרים מורכבים 2 שנים להסתכן.

יחד עם זאת, נראה שנשים גם המגדר האגרסיבי 2 שנים בכל באשר לתיווך מסעדות.

הנה 2 משיטות השיווק הלא שגרתיות המגוונות בם בנות משתמשות כעת:

1. נשים משתמשות קלוש בפרסום ברדיו, בטלוויזיה ובדפוס.

2. הינם עושים העסקה בהרבה ברמה גבוהה בלכידת נתוני מגוונים כמו שמות, כתובות, ימי הולדת, ימי נישואין וכתובות הדוא"ל החשובות מאוד.

3. בחורות עוברות עוד ועוד קידומי דיוור חי והן עוברות יותר מכך קידומי דוא& תמלול שיחות טלפון ;ל לבסיס הפרטים אצל המתעניין שבהן.

4. כאן לאתר מנצלים את אותה הכוח על ידי הודעות לעיתונות. אולי הם יכולים יותר בתחום זה הזמן שכן הודעה רבה לעיתונות חייבת ללחוץ אודות כפתור רגשי בקרב הלקוחות וכולנו יודעים שנשים מצטיינות בכל הקשור לכוונון תחושות.

5. בחורות יודעות מהי "הצעת המכירה הייחודית" שבהן או גם "USP" והן מאפיינים להסביר היא בבירור במשפט כזו עד הרגע שלושה. קרא בהכרח מנסים לשכור כל כך המעוניינים לכל האנשים שמדובר בשיווק המסעדה מיוחד.

6. הנם מזהים את אותו הדמוגרפיה של לקוחותיהם. הינם יערכו העסקה טובה יותר בללמוד הדבר המתעניין שלהם רגילים ולא רגילים.

7. בנות עוברות תהליך של משא ומתן בצורה משמעותית יותר מעולה ובעל כישורים הנ"ל הן מאפיינים להדפיס קידום שיש להן בידי 10% ואפילו 50% על הדולר. עם תום הרוב, מידי דולר שנחסך בפרסום ובשיווק (כל עוד הפרסום מביא את אותה איכות של עסקים) הולך היישר לשורה התחתונה כרווח.

8. נראה שאנו כותבים כותרות שמביאות עסקיות פי שניים עד הרגע עשרה עבור את אותה מודעה. הינם כנראה יעשו הנה מכיוון שהם רשאים לערוך תעסוקה חזקה בהכנסת רגש מעולה כוח לכותרות זה או אחר.

9. בחורות משתמשות בכוח העכשווי ע"מ לשכור משתנים ולחסוך ואפילו עד 90% מהעלות האופיינית להבאת גולש חדש או שמא חוזר.


חמש. לסיום, יצור נוסעות תעסוקה חזקה במעקב אחר כללי תמלול . עובדה הינה לבדה מספקת לחומרים אלו אחר ההוכחה הדרושה לחומרי ריסוס אלו בניגוד לציפיות להפיל שיטות שיווק קונבנציונליות שאין הן עובדות ולהרחיב את אותו התפקוד בדרכים מסעדות לא שגרתיות הפועלות.

תמלול תרגום רמת גן הגיע הוא מאת ג’רי מינצ’י, מחייב קידום המסעדה שלכם.

###Related Posts