10_Really_Low-Cost_Ways_to_Start_Your_Stamp_Collection

כותרת:


מספר אזורי בעלות נמוכה באמת להפעלת מבצע איסוף הבולים של החברה

ספירת מילים:


543

סיכום:


איסוף בולים אינם אמור להיות תחביב מכובד. כנס לאתר מה ליהנות מאיסוף בולים בנות משאבים כספיים מוגבלים. להלן עשר דרכים בצורה זולה באמת טריים באיסוף בולים.
מילות מפתח:איסוף בולים, איסוף בולים, בולים
מוסד המאמר:


איסוף בולים אינן אמור להיות תחביב יוקרתי. לאתר טוב ליהנות מאיסוף בולים במחיר משאבים כספיים מוגבלים. להלן 10 אזורי בזול האומנם מתחילים באיסוף בולים.
1. בקש מחבריך להתיז בחותמות ספר בדואר שלהם כשהם כותבים למוצר שלך. בולי הנצחה גדולים ברוב המקרים מבולים קלים לביצוע ומונפקים כדי לכבד עוזרות מפורסמים, מקומות או אולי הפעלות. כיוון שבדרך כלל עובדים עם בולי הנצחה בכמויות פחותות מאשר בולים נמוכים יותר הגיוניים, הינם מצמידים אחר האנשים יותר. אמור לחבריך אנו אספן בולים ובקש מה הם לבקש חותמות זיכרון בסניף הדואר.תמלול עורך דין . כשאתם שולחים להצעות הדורשות דמי משלוח או לחילופין מעטפות מוטבעות אלו שיש להן קישורית עצמית, השתמשו בבולי הנצחה. תקבל וש בחזרה אם וכאשר המעטפות יוחזרו לך.3. בקש מהשכנים, האנשים וקרובי משפחתכם לשמור את אותו הבולים המשומשים למענך. מגלה מרבית החברים מתרגשים לשמור בשבילך את אותם הבולים סביר כאשר הינם שמבצעים שאנחנו אספן.4. במידה החברה שלך מכיר מישהו שמקבל מכתבים ממדינות נוספות, בקש ממנו לשמור את הבולים הנוספים. הקפידו מאוד לעולם בדבר קשרים בולניים שיש ברשותם הזדמנות טוב, ואל תחששו לבקש שיעברו בשבילכם בדואר מסוים שעות הערב שהם כבר יזרקו את אותו המעטפות.5. בקש מחברים ובני משפחה לשמור בעבורך את אותו המעטפות מהדואר המשרדי מסוים. עסקים רבים נהנים עוד ועוד דואר סידור פרחים ומשליכים קבוע בולים שיש להם עניין וערך לאספן.6. שאל את הוריך אם יש אליהם מכתבים רטרואקטיביים במחיר חותמות בדבר המעטפות. בתוך תקלף את אותו החותמת מהמעטפה. זה יביא לכתמים אם קרעים דקים, שניהם משליכים אחר מורה הבול ומפחיתים את אותם השווי לאספנים. בכל המקרים קרעו את אותם פינת המעטפה ככה ש נייר בסמיכות לחותמת בדקו שכל הנקבים אינן נפגעים.7. אם וכאשר אתה מכיר אספני בולים שונים, שאל אשר באופן מושם להם כפילויות שאנו מסכימים להעניק או להציע למוצר שלך. לאספנים קבוצת תמלול טי.וי מושם מאות רבות של כפילויות ולעתים קרובות הינם יכולים לעזור בתחילת הפילייטליסטים החדשים על ידי ביצוע בולים או שמא על ידי קידום מכירות חבילות בולים בהרבה יותר נמוך מאשר יהיה באפשרותכם לעשות את ההדפסה בחנויות או בדואר.8. בדקו בולים בלי כסף המקובלים בידי בתי עסק בולים. בולים בחינם מוצעים בדרך כלל בא עם הסמכות, מיני בקרב בולים מגוונים שעליך להדפיס או אולי להשיב. תמלול הקלטות מחיר תהיה הדלת דרך נמוכה לשלוח בולים. תמלול גוגל לב, עם זאת, למרבית אני שהמזוזה לשאת בעול תשלום רק את דמי החזרה אם כל אחד מחזיר את כל חותמות האישור.9. תדרשו את אותן מועדוני הבולים באזורכם. מועדונים יכולים להציע בולים כפרסים, או לחילופין ל אליהם בולים מתאימים שתהיה לכם האפשרות להרשות בשבילכם לרכוש. מקובל ממועדוני הבולים מציעים חסות למועדונים זוטרים למרכז הקהילתי המקומי, YMCA או לחילופין בתי ספר.מספר. שקול לבנות אמנם בולים במידה שכזה תיכף אסור באזור שלנו. רלוונטיים קל ארבעה או אולי שישה אספני בולים נוספים שמעוניינים להת כנס באופן מפתיע לחלוף ולסחור בולים ורעיונות.במחיר בולים בלי כסף וכמה פריטים נוחים, כמו אלבום מינורי וחבילה בקרב צירי בול, אפילו אספנים שיש להן מעט ממון רשאים ליהנות מאוד.אוקי, אז כיצד החברה שלך מחכה? תמלול סרטון לאגוד בולים עוד היום!Related Posts